Baca to starszy pasterz, najważniejsza osoba na górskim pastwisku, o największym doświadczeniu w wypasaniu owiec. Dawniej baca musiał być zamożnym gazdą, który miał najwięcej owiec w całej wsi. Jego pomocnikami w Pieninach byli: powar – do jego obowiązków należało warzenie sera na szałasie oraz gotowanie strawy dla juhasów, którzy paśli i doili owce. Najmłodszy z juhasów to watlarz – zajmował się naganianiem owiec do dojenia i przynoszeniem drewna na ognisko. Baca to postać bardzo ważna: odpowiada za zwierzęta i ludzi, pełni funkcję lekarza i maga, który odpędza złe moce, w jego rękach spoczywa ochrona przed czarami wypasanego stada.